SÚŤAŽ

Vyplň krátky formulár alebo pošli sms na číslo 0903 899 999 s textom „MILSY (medzera) číslo DKP z pokladničného bloku", alebo pošli kópie blokov poštou a nechaj si pokladničný blok z dôvodu preukázania sa v príprade výhry.

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo:
DKP pokladničného bloku:
E-mail:

O súťaži som sa dozvedel: